Menu

Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde 2021

image Generalforsamling august 2021
26. august 2021 kl. 21:55

Efter mandagens generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde er følgende bestyrelse valgt og klar

til at fortsætte arbejdet for klubben i den kommende periode. 

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 23/8 2021

Formand: Michael Lynggaard

Næstformand: Lennart Laursen

Kasserer: Lena Larsen

Bestyrelsesmedlem: Craig Moffat

Bestyrelsesmedlem: Jan Mars

Bestyrelsesmedlem: Emil Saul

Bestyrelsesmedlem: Mark Lyster Hansen

Suppleant: Mads Storm Hansen

Suppleant: Jakob Bukhave

På generalforsamlingen blev det også forklaret, at selvom Michael Lynggaard står som formand og Lennart

Laursen som næstformand, vil det i praksis være et ligestillet formandsskab i mellem de to. I vil snart

kunne læse referat for generalforsamlingen på klubbens hjemmeside, hvis det har interesse, og på næste

bestyrelsesmøde d. 13/9 vil den nærmere ansvarsfordeling blive bestemt og opdateret på klubbens

hjemmeside.

Tak til afgående formand Tonni Ristorp for hans tid og arbejde i klubben og til Søren Krands for 34 år i

bestyrelsen. Samtidig skal lyde et stort velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen Mark Lyster

Hansen og Emil Saul, samt de to nye suppleanter Mads Storm Hansen og Jakob Bukhave.

Mvh. Præstø IF