Menu

Generalforsamling 2021 udsættes!!

image
16. februar 2021 kl. 14:45

Kære medlem i Præstø Idræts Forening af 1898

 

Som følge af regeringens nationale tiltag omkring COVID 19 - nedlukning og yderligere skærpede krav og anbefalinger, er det ikke muligt at afholde vores generalforsamling inden udgangen af februar, som vores vedtægter ellers foreskriver.

 

Derfor afholder vi ikke generalforsamling som ellers planlagt den 23. februar 2021 kl. 19:00.

 

Vi udsender indkaldelse med dagsorden, når vi kan fastsætte en ny dato.

Den siddende bestyrelse arbejder videre indtil da.


Bestyrelsens beretning for Præstø IF 2020 vil blive tilgængelig på vores hjemmeside

https://www.praestoif.dk/om-praestoe-if/bestyrelsen/generalforsamling-referater/


Vi opfordrer til, at du bliver ved med at holde dig i gang.

 

Samtidig håber vi i bestyrelsen, at vi snart er tilbage i klubben, så vi kan komme i gang med planlægning og træning, samt forberedelse til forårets fodboldsæsonen 2021.

 

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen

Præstø IF

Tonni Ristorp

Formand

Præstø den 8. februar 2021