Super Partner

Master Partner

Team Partner

Klub Partner

PIF Partner

Seneste opdateringer - klik her

Præstø IF: Generalforsamling 2017

15-02-2017  Præstø IF

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:   §4. FORTABELSE AF MEDLEMSKAB Oprindelig tekst: Et medlem, som skader foreningens formål og renomme, f.eks. ved restance, illoyalitet eller usportslig optræden, kan ekskluderes af bestyrelsen. En sådan beslutning skal enstemmigt vedtages på et bestyrelsesmøde, hvor...  

Læs mere

Generalforsamling 2017

Lagt på af Michael Lynggaard

billede

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
 
§4. FORTABELSE AF MEDLEMSKAB
Oprindelig tekst:
Et medlem, som skader foreningens formål og renomme, f.eks. ved restance, illoyalitet eller usportslig optræden, kan ekskluderes af bestyrelsen. En sådan beslutning skal enstemmigt vedtages på et bestyrelsesmøde, hvor det pågældende medlem har adgang til personligt at tale sin sag.
 
Forslag til ændring:
Et medlem, som skader foreningens formål og renomme, f.eks. ved restance, illoyalitet eller usportslig optræden, kan ekskluderes af bestyrelsen. En sådan beslutning kan vedtages af bestyrelsen ved enstemmigt flertal. Medlemmet kan anke eksklusionen og få behandlet en eventuel genoptagelse på førstkommende ordinære generalforsamling.
 
§6. BESTYRELSEN
Oprindelig tekst:
Bestyrelsen kan udvide den siddende bestyrelse med yderligere 2 medlemmer uden, at de skal vælges af Generalforsamlingen
 
Forslag til ændring:
Oprindelig tekst slettes


Renovering af klubhus

Lagt på af John Hansen

Så er renoveringen af facaden på klubhuset færdig.
.

billede

Husk respekten!

Lagt på af Michael Lynggaard

https://www.youtube.com/watch?v=s7hQDw_1mmU


SUPER-PARTNER

 

 

MASTER-PARTNERE

         

        


Her loades formularen

Nyt fra Bold.dk

Lokalbold.dk

                                                                                                                                         Træk musen til Partnere i

                                                                                                                                         øverste bjælke og klik på

                                                                                                                                Annonce

                                                                           

                                                                     

                                                               

copyright © www.praestoif.dk

træk musen til Partnere i  

øverste bjælke og klik på

annonce.

 

copyright © www.praestoif.dk

copyright © www.praestoif.dk

 

copyright © www.praestoif.dk

PSV Sydsjælland

Et samarbejde mellem PIF og SGI

Klik på trøjen for at gå til psvsyd.dk

copyright © www.praestoif.dk

PSV Sydsjælland


 

 

 

Vent mens kalenderen initieres ...